Tỷ giá 1 KPW = VND Chuyển đổi tiền theo tỷ giá hôm nay

Giá 1 KPW bằng bao nhiêu VND? Tỷ giá KPW = VND Chuyển đổi tiền theo tỷ giá hôm nay (North Korean Won - Vietnamese Dong)

27.01

Tỷ giá: 1 KPW (North Korean Won) = 27.01 VND (Vietnamese Dong) Tỷ giá hối đoái trung bình tại thời điểm : 2023-10-01 15:58:41 UTC

Lưu ý, thông tin trên là tỷ giá trung bình giữa giá mua và giá bán, chỉ để tham khảo! Vui lòng liên hệ ngân hàng địa phương của bạn để biết thêm chi tiết.