Tỷ giá 1 USD = VND Chuyển đổi tiền theo tỷ giá hôm nay

Giá 1 USD bằng bao nhiêu VND? Tỷ giá USD = VND Chuyển đổi tiền theo tỷ giá hôm nay (United States Dollar - Vietnamese Dong)

24,305.00

Tỷ giá: 1 USD (United States Dollar) = 24,305.00 VND (Vietnamese Dong) Tỷ giá hối đoái trung bình tại thời điểm : 2023-10-01 14:58:29 UTC

Lưu ý, thông tin trên là tỷ giá trung bình giữa giá mua và giá bán, chỉ để tham khảo! Vui lòng liên hệ ngân hàng địa phương của bạn để biết thêm chi tiết.