Thanh Tâm

- Giới thiệu, dịch vụ Môi giới BĐS
- Nhận ký gửi nhà đất khu vực.
- Hổ trợ thẩm định giá trị BĐS