Bảng giá kích hoạt gói đăng tin (áp dụng từ 01/01/2022)

Bấm nút tạo đơn để xem hướng dẫn thanh toán!

Muabannhadat - gói A


 • Đăng tối đa 180 tin ,

 • Up Top thủ công miễn phí, 

 • UpTop tin hiện ngẫu nhiên trên 10 web khác


 • Thời gian sử dụng: 6 Tháng

  180 Tin đăng


  Tạo đơn & Thanh toán 150.000 ₫

  Muabannhadat - gói B


 • Số tin đăng: 1.825 tin,

 • Up Top thủ công miễn phí,

 • UpTop tin hiện ngẫu nhiên trên 10 web khác,


 • Thời gian sử dụng: 1 Năm

  1825 Tin đăng


  Tạo đơn & Thanh toán 300.000 ₫

  Muabannhadat - gói C (Chuyên gia BĐS)


 • Không giới hạn số tin đăng,

 • Uptop miễn phí,

 • Tin hiện ngẫu nhiên trên 10 web khác,


 • Thời gian sử dụng: 1 Năm

  Không giới hạn số tin đăng


  Tạo đơn & Thanh toán 500.000 ₫

  Lưu ý: vui lòng kích hoạt gói đăng tin trước, mới có thể kích hoạt VIP

  Tin vip được sắp xếp giảm dần theo số ngày vip (tin nào có số ngày vip còn lại lớn hơn sẽ được xếp lên trên)