Đào Thanh Hải

Uy tín, tận tâm phục vụ Quý Khách hàng. Hỗ trợ Quý Khách hàng từ lúc xem đất, xem nhà đến khi cầm trên tay Sổ hồng. Giúp Khách hàng giàu lên cùng Bất động sản!