nguyễn thành chung

Chuyên viên tư vấn và định giá bất động sản
Công ty TNHH giao dịch BĐS DiemChauLand
207 Hàng Kênh, Lê Chân , Hải Phòng