Phạm Cảnh

Làm việc tại Phòng Kinh doanh Bất động sản Vinhomes