phamkhaidhxd

Chuyên giao dịch các căn hộ chung cư, các sản phẩm của tập đoàn Hưng Thịnh.
Nhân viên công ty PropertyX lực lượng kinh doanh nòng cốt của tập đoàn Hưng Thịnh