Trần Hoàng Anh

Trưởng phòng kinh doanh bất động sản. Trên 5 năm kinh nghiệm.