Sacombank có phải là ngân hàng nhà nước không?

Scombank là một trong những ngân hàng lớn tại Việt Nam, thế nhưng nhiều người vẫn chưa biết Sacombank là ngân hàng nhà nước hay tư nhân? Bài viêt dưới đây sẽ giúp bạn đọc trả lời câu hỏi trên. I.Giới thiệu ngân hàng sacombank Ngân hàng Sacombank ban đầu được thành lập với tên…

Xem thêm